Blog

Vijf misverstanden over alimentatie

27 dec 2017 door Kim Suijker
Wanneer een huwelijk of geregistreerd partnerschap ontbonden wordt, is alimentatie – voor ex-partner en voor kinderen - een van de meest besproken onderwerpen. Maar ook al zijn de meeste mensen bekend met deze begrippen, toch bestaan er veel misverstanden over. Met name de hoogte van de alimentatie en de duur kunnen rekenen op misvattingen. Een aantal veel voorkomende misverstanden over alimentatie:
  1. Kinderalimentatie stopt als ze achttien jaar zijn
Dit is niet juist. Als ouder ben je onderhoudsplichtig tot het kind de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt. Het verschil is dat het kind de alimentatie vanaf zijn 18e zelf mag ontvangen, tenzij hij ermee instemt dat de alimentatie betaald blijft worden aan de ouder bij wie hij woont. Er zijn ook situaties waarin de onderhoudsplicht wordt verlengd tot de leeftijd na eenentwintig, bijvoorbeeld omdat ouders dit zo  hebben afgesproken in het echtscheidingsconvenant.  Zie over dit onderwerp ook mijn eerdere blog: “van kinderalimentatie naar bijdrage voor levensonderhoud en studie”.
  1. Kinderalimentatie die is vastgesteld, kan niet meer wijzigen
De hoogte van de kinderalimentatie hangt af van een heleboel factoren, zoals het inkomen van de ouders, de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken en of er nieuwe partners in het spel zijn met wie de ouder bij wie de kinderen woonachtig zijn, is gehuwd (stiefouder). Als in de loop van de tijd de omstandigheden veranderen, kan de alimentatie opnieuw berekend worden. Bijvoorbeeld wanneer iemand zijn baan verliest
De alimentatie dient jaarlijks per 1 januari te worden geïndexeerd. Per 1 januari 2018 is dit percentage 1,5%.
  1. Alimentatie is aftrekbaar
Voor wie partneralimentatie betaalt is deze fiscaal aftrekbaar. De ex-partner die het alimentatiebedrag ontvangt, betaalt daar dus inkomstenbelasting over. Kinderalimentatie is niet fiscaal aftrekbaar en wordt ook niet belast bij de ontvanger.
  1. Als mijn ex-partner een nieuwe relatie krijgt, mag ik de partneralimentatie stoppen
Helaas; wanneer de ex-partner een nieuwe relatie krijgt, betekent dat niet direct dat de partneralimentatie stopt. Alleen wanneer de ontvanger van de partneralimentatie opnieuw in het huwelijk treedt, een geregistreerd partnerschap aangaat of door het leven gaat ‘als ware hij/zij gehuwd’. Over dat laatste kunnen ex-partners nog wel eens twisten. Ik heb hierover eerder een blog geschreven (“je ex krijgt verkering”).
  1. Als ik geen inkomen heb, hoef ik ook geen alimentatie te betalen
Alimentatie wordt berekend aan de hand van een aantal factoren. Inkomen is er daar een van, maar vermogen ook. Als er geen inkomen is, maar wel vermogen, dan kan de rechter besluiten om toch alimentatie vast te stellen. Als alimentatieplichtige kan je niet zomaar besluiten niet meer te betalen. Als het niet mogelijk is in overleg afspraken te maken over het wijzigen van de bijdrage , moet je via een gerechtelijke procedure het verzoek doen de alimentatie te mogen beëindigen danwel te verlagen.  
 
Wilt u meer weten over alimentatie? Neem gerust contact met me op via info@advocatenkantoorsuijker.nl of bel me op 055-360 31 93. 
Blogarchief op onderwerp
10 jaar dag van de scheiding
10 jaar Dag van de Scheiding
bruggesprek met de kinderen
Een bruggesprek met de kinderen
lekker sociaal!
Lekker sociaal!
begrijpelijke taal
Begrijpelijke taal
top tien voor een soepele scheiding
Top tien voor een soepele scheiding
verkeerd lotsverbonden
Verkeerd lotsverbonden
beperking wettelijke gemeenschap van goederen
Beperking wettelijke gemeenschap van goederen
financiele bijdrage voor je 18 jarige kind
Van kinderalimentatie naar bijdrage voor levensonderhoud en studie
verhuizen met je kind
Verhuizen met je kind
partneralimentatie betalen terwijl je ex een nieuwe relatie heeft
Je ex heeft verkering
kennismaking mr. suijker
Kennismaking
ADVOCATENKANTOOR SUIJKER IS AANGESLOTEN BIJ
Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer
Cookies weigeren! OKE!