Een bruggesprek met de kinderen

Goed met elkaar kunnen praten is de motor van een goed huwelijk. Ook wanneer het huwelijk ontbonden wordt, is praten met elkaar essentieel om harmonieus en respectvol uit elkaar te gaan. En met ‘met elkaar’ bedoel ik iedereen binnen het gezin.

De rechtbank Zwolle is recent met een pilot gestart om kinderen beter te betrekken bij het vastleggen van de zorgtaken wanneer ouders uit elkaar gaan. Ouders moeten daarbij een bruggesprek voeren met de kinderen over de zorgafspraken. Zonder bruggesprek, geen behandeling van de echtscheidingsaanvraag. Ook moet het bruggesprek vastgelegd worden in een verslag. Een goede ontwikkeling, vind ik.

Een praktisch middel
Met de pilot geeft de rechtbank Zwolle een praktisch middel waarmee ouders het gesprek aan kunnen gaan met hun kinderen. Op www.rechtspraak.nl  kunt u handige tips en het formulier dat ingevuld moet worden voor de rechtbank vinden. 

Mening van de kinderen
Ik ben een groot voorstander van het betrekken van kinderen, mits op de juiste manier. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat beide ouders besluiten waarover zij de mening van de kinderen willen weten. Afspraken over de verkoop van de woning is geen onderwerp waarbij de kinderen betrokken moeten worden, maar naar welke school de kinderen gaan wel. Met elkaar praten helpt om misverstanden te voorkomen en om duidelijkheid te scheppen.

Ruimte en tijd
Sowieso is het goed om na te denken over de manier waarop kinderen betrokken worden bij een scheiding. Als advocaat heb ik vaak scheidende partners tegenover me. Ik zie de hoeveelheid emoties waarmee zij te maken hebben. Vaak hebben ze zelf al een heel proces doorgemaakt om tot het besluit te komen. Kinderen hebben hun eigen tijd nodig. Een scheiding heeft veel impact en vaak spelen schuldgevoel, boosheid en onbegrip een grote rol. Geef kinderen de ruimte voor hun eigen emoties en gun ze de tijd om een manier te vinden om het een plek te geven.

Lichaamstaal
Let daarbij ook op de hoe de kinderen reageren. Sommige kinderen kunnen met woorden andere dingen zeggen dan met hun lichaamstaal. In mijn blog top tien voor een soepele scheiding schreef ik al dat praten met elkaar, elkaar de ruimte geven voor verdriet en een flexibele houding aannemen nodig is om deze pittige periode harmonieus door te komen.

Meer weten over hoe je samen gedegen afspraken kunt maken over de zorgtaken van de kinderen? Neem gerust contact met me op via info@advocatenkantoorsuijker.nl of 055-360 31 93