Je ex heeft verkering

Scheiden, toezien dat je ex-partner een nieuwe, langdurige liefdesrelatie heeft en toch gebonden zijn aan het betalen van partneralimentatie. Dat lijkt onrechtvaardig en een maas in de wet. Want zolang je ex niet trouwt, partnerschap registreert of samenwoont, blijft het betalen van vastgestelde partneralimentatie verplicht. Een uitspraak eerder dit jaar biedt nieuwe kansen!  

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden deed in juni van dit jaar een uitspraak die een nieuw hoofdstuk betekende in de discussie over de verplichting partneralimentatie te betalen aan een ex-partner die wel een nieuwe relatie heeft, maar niet met deze partner samenwoont.  Bij deze uitspraak was volgens het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden samenwonen geen vereiste om toch in het voordeel van de betaler te beslissen.

De zaak

Het Gerechtshof deed de uitspraak in een zaak waarbij de vrouw partneralimentatie ontving. Het hof zette daarbij de volgende kenmerken op een rij:

  1. De vrouw verbleef vrijwel ieder weekend bij haar nieuwe partner;
  2. Haar ouders waren naar de woonplaats van deze nieuwe partner verhuisd omdat hun dochter veel bij hem verbleef;
  3. De vrouw deed samen met haar partner de dagelijkse boodschappen en betaalde ook vakanties;
  4. De vrouw en haar partner verrichtten veel sociale activiteiten als partners.

Het oordeel

Vervolgens overwoog het hof dat samenwonen anno nu niet altijd het doorslaggevende argument is om te spreken van een duurzame, affectieve relatie met onderhoudsplicht. Oftewel, als je ex-partner wel verkering heeft, maar niet dagelijks met deze nieuwe partner (onder een dak) samenleeft, dan kan het hof toch oordelen dat de verplichting om partneralimentatie te betalen vervalt. Overigens blijft het aantonen van die duurzame relatie van de ex-partner een verplichting van de betaler.

Partneralimentatie volgens de wet

Partneralimentatie is een bijdrage om het levensonderhoud te bekostigen. In de wet (artikel 1:160 BW) staat dat er een onderhoudsplicht is voor echtgenoten, geregistreerde partners en – in de vorm van partneralimentatie – ex-echtgenoten:
“een verplichting van een gewezen echtgenoot om uit hoofde van echtscheiding levensonderhoud te verschaffen aan de wederpartij, eindigt wanneer deze opnieuw in het huwelijk treedt, een geregistreerd partnerschap aangaat dan wel is gaan samenleven met een ander als ware zij gehuwd of als hadden zij hun partnerschap laten registreren”. Door de uitspraak van het Gerechtshof kan daar dus een uitzondering op gemaakt worden als de ex-partner niet onder een dak leeft met een nieuwe partner, maar behalve dat wel leeft ‘als ware zij gehuwd’.

Meer weten?

In mijn praktijk heb ik regelmatig mensen geholpen die partneralimentatie betalen. Deze uitspraak biedt ruimte om de optie van stoppen met het betalen van alimentatie te onderzoeken, ook als de ex-partner niet is hertrouwd of samenwoont. Maar ook als de rechter oordeelt dat er geen sprake is van een duurzame, affectieve relatie, loont het de moeite om eens in de zoveel tijd de alimentatie afspraken weer eens door te nemen. Gewijzigde omstandigheden kunnen eveneens een aanpassing van de hoogte van de alimentatie betekenen.

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn? Neem gerust contact met mij op voor een vrijblijvende afspraak.