Ouderschapsplan: verplicht voor scheidende ouders met gezag

In 2009 is hij geboren: het ouderschapsplan. Wettelijk verplicht voor alle ouders met ouderlijk gezag die uit elkaar gaan. Het maakt dus niet uit of er sprake is van een huwelijk, een geregistreerd partnerschap of samenlevers, het is het gezamenlijk ouderlijk gezag dat in dit geval leidend is. Stellen waarvan één van de ouders geen ouderlijk gezag heeft, zijn dus niet verplicht om een ouderschapsplan op te stellen wanneer zij uit elkaar gaan. In dat geval zullen er omgangsregelingen afgesproken worden.

Maar welke situatie ook van toepassing is, goede afspraken maken over de opvoeding van de kinderen en de verdeling van de zorg en opvoedtaken is altijd het beste. Bij een scheiding staat per slot van rekening het leven voor alle betrokkenen op de kop. Kinderen zo goed mogelijk begeleiden is belangrijk, maar hoe doe je dat? Goede afspraken maken helpt daarbij.

Van zorg tot woonafstand

In het ouderschapsplan worden verschillende onderdelen van de zorg en opvoeding afgesproken. Denk daarbij aan de manier waarop ouders elkaar informeren over belangrijke zaken omtrent de kinderen, de verdeling van de kosten en de verdeling van vakanties. Maar ook afspraken over maximale woonafstand van beide ex-partners kunnen hierin gemaakt worden. De afspraken zijn trouwens niet in beton gegoten. Per slot van rekening kan er iets veranderen, bijvoorbeeld inkomen of de wensen van de kinderen.

Betrek de kinderen

Het ouderschapsplan is ervoor, om alle partijen de kans te geven zorgvuldig uit elkaar te gaan en ruimte te maken om een nieuwe toekomst op te bouwen. Ook de kinderen! Ouders zijn daarom ook verplicht om kinderen te betrekken bij het opstellen van het ouderschapsplan. Uiteraard wel op een manier die past bij de leeftijd.

Hulp nodig bij het maken van een ouderschapsplan?

Alles voor een fijne, nieuwe toekomst dus. Maar voor wie verwikkeld is in een (vecht)scheiding, is het soms moeilijk om vooruit te kijken. Of naar het belang van de kinderen. Bovendien zijn er veel dingen waaraan gedacht moet worden. Gaan u en uw partner uit elkaar en ervaart u moeite met het opstellen van een ouderschapsplan? Ik help u graag bij het opstellen van een plan waarin ruimte is voor een prettig toekomstperspectief voor iedereen.