Personen- en Familierecht

Onder personen- en familierecht verstaan wij alles wat met uw persoonlijke omstandigheden te maken heeft, zoals bijvoorbeeld een echtscheiding.
Een derde van alle huwelijken in Nederland mondt uit in een echtscheiding. Ook samenlevers zetten vaak een punt achter hun relatie.
Het beëindigen van relaties brengt vaak veel problemen met zich mee. Er moet veel worden geregeld en u staat voor belangrijke beslissingen.
 
Mevrouw mr. Suijker is gespecialiseerd in personen- en familierecht en adviseert u hierbij en biedt deskundige hulp.

 

U kunt bij haar terecht voor:

 

 • Echtscheiding/ ontbinding geregistreerd partnerschap
 • Beëindiging samenwoning
 • Ouderschapsplan
 • Gezag, omgangsregeling
 • Kinder- en partneralimentatie
 • Verdeling gemeenschap van goederen
 • Afwikkeling huwelijkse voorwaarden
 • Erkenning of ontkenning van het vaderschap
 • Naamswijziging
   
Verloop echtscheidingsprocedure
 
De echtscheiding kan worden aangevraagd op gezamenlijk verzoek (door u beiden, zie ook mediation) of op eenzijdig verzoek (door één van u).In beide gevallen moet dat gebeuren door een advocaat. U kiest hiervoor het beste een advocaat die zich heeft gespecialiseerd in personen- en familierecht.
 
Het eenzijdige verzoekschrift
 
Het verzoekschrift wordt officieel door een deurwaarder aan de andere echtgenoot overhandigd. Die echtgenoot krijgt vervolgens zes weken de tijd om op het verzoekschrift te reageren. Dat moet gebeuren door een advocaat die voor hem of haar een verweerschrift indient.
Die echtgenoot kan in dit verweerschrift ook zelf verzoeken doen. Daarop kan vervolgens door de andere echtgenoot worden gereageerd.
Zowel bij de echtscheiding als bij ontbinding van het geregistreerd partnerschap is een ouderschapsplan verplicht als er minderjarige kinderen zijn.  
Hierin staan alle afspraken omtrent de kinderen, wat betreft de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken, de communicatie tussen de ouders en de financiële afspraken.
Nadat over en weer gereageerd is op elkaars verzoeken, zal de rechtbank een datum bepalen waarop het verzoek- en verweerschrift mondeling zullen worden behandeld. Daarna zal uitspraak worden gedaan. De rechtbank geeft doorgaans binnen vier tot zes weken een beschikking af.
Tegen deze uitspraak van de rechtbank kan vervolgens door u beiden binnen drie maanden na de uitspraak hoger beroep worden ingesteld. Als dat niet gebeurt, wordt de uitspraak definitief.
Om deze termijn van drie maanden te verkorten kunt u door middel van het tekenen van een akte van berusting, laten weten in de uitspraak te berusten. Als beide partijen deze akte ondertekenen, kan de echtscheiding worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar u bent gehuwd.
Vanaf dat moment bent u officieel gescheiden.
 
Voorlopige voorzieningen

Totdat de rechtbank de echtscheiding heeft uitgesproken kan de rechtbank worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen. Dat is een voorlopige maatregel voor de duur van de echtscheidingsprocedure, bijvoorbeeld een voorlopige omgangsregeling of alimentatie of het gebruik van de echtelijke woning met uitsluiting van de andere partij. 

Advocatenkantoor Suijker
Deskundig
Persoonlijk
Betaalbaar
ADVOCATENKANTOOR SUIJKER IS AANGESLOTEN BIJ
Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer
Cookies weigeren! OKE!